Zpětný odběr elektrospotřebičů

Společnost SYKORA, spol. s r. o. jako výrobce ve smyslu zákona o odpadech plní své povinnosti stanovené pro oddělný sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu podle §37 h, odst. 1, písm. c) tohoto zákona, tj. přenesením těchto povinností na jinou právnickou osobou, konkrétně na společnosti ELEKTROWIN a.s. se sídlem Michelská 300/60, Praha 4. Společnost ELEKTROWIN a.s. zajistí společné plnění povinností výrobců podle dílu 8 zákona o odpadech v platném znění. 

 

Společnost ELEKTROWIN a.s. na svých webových stránkách poskytuje veškeré informace, které se týkají zajišťování plnění povinností požadovaných shora citovanými předpisy. Mimo jiné je také uvedeno zapojení společnosti SYKORA, spol. s r.o. do kolektivního systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. Registrační číslo společnosti SYKORA, spol. s r. o. je 05848/22-ECZ.  

Seznam míst pro zpětný odběr naleznete na následující webové stránce:

https://www.elektrowin.cz/cs/obce-a-sberne-dvory/seznam-mist-zpetneho-odberu.html

Dohodnite si online stretnutie

Uveďte prosím svoje kontaktné údaje, ozveme sa Vám s ďalšími informáciami.

Formulár obsahuje aj informácie o vašich obľúbených produktoch.
Zamestnanci štúdia tak získajú lepší prehľad o vašich preferenciách, môžu sa tiež lepšie pripraviť na stretnutie.

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov.