•  LHS6605h

Tradiční, klasické, nevídané / Traditional, classic, unprecedented

Majitelé tohoto ohromujícího prostoru mají rádi tradiční věci, ale důvěřují moderním technologiím i materiálům. Důležitá je pro ně také praktičnost. To vše se v této kuchyni podařilo skloubit do dokonalého celku, který je nejen atraktivní na první pohled, ale dokáže proměnit běžné domácí povinnosti v nekonečnou pohodu. - he owners of this stunning space like traditional things but trust modern technologies and materials. Convenience also matters to them. All that has been successfully combined in this kitchen in a perfect whole that is not only attractive at first sight but can transform ordinary domestic chores into endless ease.