• I 4Q3B7SD

Certifikace AČN

Pro užívání tohoto certifikátu je zapotřebí projít důkladnou kontrolou, kterou provádí Asociace českých nábytkářů a zaručuje, že naše kuchyně prošly náročným hodnocením a testy kvality! Zkoušky jsou prováděny výlučně akreditovanou zkušebnou. Tím je zaručena skutečnost, že zkoušky odpovídají normám ČSN.

Certifikat Freestand