Autonomní technologie ve výrobě Sykora

Společnost SYKORA, spol. s r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014258 „Zavedení autonomních technologií ve společnosti SYKORA, spol. s r.o.“.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

EU OPPIK