• Slide - 01

    NOBLE

    VZOR PRO OSTATNÍ, STANDARD PRO VÁS

  • Slide - 02

NOBLE | VZOR PRO OSTATNÍ, STANDARD PRO VÁS

Novinka letošní kolekce – sestava Noble. Nemusíte se dlouho rozhlížet, abyste věděli, že její název je opravdu přiléhavý. Exclusivní dekor ořechové dýhy s vytlačeným vzorem doslova vyzařuje eleganci a noblesu. LED osvětlení zdůrazňuje mysteriózní půvab jednotlivých linek. Pracovní deska z jednoho bloku žuly v provedení Jatoba Brown přepadá přes hranu ostrůvku až k podlaze. Kuchyně, která se dotýká země a hvězd zároveň.

-

NOBLE | IDOL FOR OTHERS, STANDARD FOR YOU

This year’s new collection – set Noble. You do not have to look around for long to know that its name is apt. Exclusive decoration of walnut veneer with pressed pattern literally radiates elegance and gracefulness. LED lighting highlights the mysterious charm of individual lines. The work board from one piece of granite block designed by Jatoba Brown falls over the edge of the island to the floor. A kitchen that touches the ground and the stars at the same time.