• EXCLUSIVE

    DOLPHINE GREY

EXCLUSIVE | DVA ODSTÍNY ŠEDI, 50 ODSTÍNŮ ÚSMĚVU

Vysoké skříně mají lakovaná dvířka v leštěném lesku ve dvou odstínech šedi, takže vám nikdy nezevšední. Napravo je do nich včleněna spotřebičová zóna, uprostřed pak odkládací prostor s policemi a zástěnou z dýhy z kartáčovaného dubu. Sestavu rozšiřuje solitér s dřezem a vařením. Kombinace různých tlouštěk keramické desky vám zaručí, že žádná chvíle tu nebude nudná.

-

EXCLUSIVE | TWO SHADES OF GRAY, 50 SHADES OF SMILE

The high cabinets have a lacqured door in polished gloss in two shades of gray, so they never lose their charm. On the right the appliance zone is integrated into them, in the middle there is a storage area with shelves and a screen of brushed oak veneer. The set is extended by a solitaire with sink and cooking. A combination of various ceramic plate thicknesses will guarantee you that there will not be a single boring minute.